Монгол Архитектур

Барилга байгууламжийн архитектур гэдэг ямар ч цаг хугацаанд үнэ цэнээ алдахгүй, бүтээсэн эзнийхээ алдар нэрийг дуурсгасаар байдаг. Дэлхийд эдийн засаг, хөгжлөөрөө тэргүүлж байгаа улс орнуудын барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт гайхамшигтай бүр урлагийн түвшинд хүрч чадсан байдаг.

Хуудсыг боловсруулсан 0.1764 секунд