Эрхэм зорилго

Монгол орны цаг агаарын  онцлог  ба зах зээлд тохирсон дэвшилтэд  технологи бүхий  тоног төхөөрөмж, сэлбэг материалыг нэвтрүүлэх.