card

Мотор

Ахуйн зориулалтын төрөл бүрийн хүчин чадалтай эйр кондиционерүүдэд ашиглагдах зориулалттай моторууд.