card

ХОЛБОО БАРИХ

Дуудлагын оператор:

Дэлгүүр, борлуулалтын алба:

Санхүүгийн алба:

Инженер, техникийн алба:

Маркетингийн алба:

Гадаад харилцааны алба: