card

ХОЛБОО БАРИХ

Дуудлага өгөх болон Дэлгүүр борлуулалтын алба:

Инженер, техникийн алба:

Санхүүгийн алба:

Гадаад харилцааны алба:

Маркетингийн алба:

 

Гэрээ хариуцсан менежер :