Монгол архитектур

Барилга байгууламжийн архитектур гэдэг ямар ч цаг хугацаанд үнэ цэнээ алдахгүй, бүтээсэн эзнийхээ алдар нэрийг дуурсгасаар байдаг. Дэлхийд эдийн засаг, хөгжлөөрөө тэргүүлж байгаа улс орнуудын барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт гайхамшигтай бүр урлагийн түвшинд хүрч чадсан байдаг.