Ногоон барилгын тухай

Ногоон барилга нь зөвхөн тухайн барилга, орон байрны ус, эрчим хүч хэрхэн хэмнэх технологи ашигладаг, барилгад ашигласан барилгын бүхий л материал хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ээлтэй эсэхээс авахуулаад тэдгээрийн ойр орчны тохижилт, олон нийтийн оролцоо, хяналт, газар ашиглалт зэрэг өргөн хүрээний асуудлыг хамарсан ойлголт гэж үзэж болно.

Ногоон барилгын ач холбогдол

 • Эдийн засгийн хувьд:
  • Зардал хэмнэх, активын чанарыг дээшлүүлэх, үр ашгийг өсгөх
 • Нийгмийн хувьд:
  • Амьдарч, ажиллаж буй хүмүүсийн эрүүл мэнд, тав тухыг хангах, амьдралын чанарыг сайжруулах
 • Байгаль орчны хувьд:
  • Агаарын бохирдол, хог хаягдлыг бууруулах, ус хэмнэх, ундны усны чанарыг сайжруулах, байгалийн баялаг, нөөцийг ариг гамтай зарцуулах, хэмнэх
 • Засаглалын хувьд:
  • Компаний нийгмийн хариуцлага өндөржүүлэх

Ногоон барилгын концепцыг хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүн

 • Ой мод, ус, бусад байгалийн баялагаа хэмнэж чадна
 • Байгаль орчны тогтвортой байдалд хувь нэмрээ оруулна.
 • Агаарын бохирдол буурна
 • Хүн амын эрүүл мэндэд эерэг нөлөө үзүүлнэ
 • Барилга, эрчим хүч, усны салбарт орчин үеийн дэвшилтэт технологи ашиглалт нэмэгдэнэ
 • Компаний нийгмийн хариуцлага сайжирна

Монголын барилгын салбарт Ногоон барилгын технологийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх барилгын салбарынхан өөрсдийн үйл ажиллагаандаа хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар олон нийтэд хүргэх зорилгоор “Барилга Орон Сууц 2012” үзэсгэлэн яармагийг “Ногоон барилга-Хөгжлийн гарц” уриан дор зохион байгуулах гэж байна.
“Барилга Орон Сууц 2012” үзэсгэлэн яармагийн нээлтийн үйл ажиллагаа 2012 оны 05 сарын 25-ны 14 цагт Мишээл экспо төвд болно.