Ахуйн зориулалттай Эйр Кондиционерийн цэвэрлэгээ үйлчилгээ, заавар зөвлөмжүүд
  • Дотор байрлах ууршуулагчийг цэвэр орчинд байлгах шаардлагатай.
  • Дотор ууршуулагчийн агаар сорох фильтерийг 14 хоногт нэг удаа авч цэвэрлэж байх шаардлагатай.
  • Дотор ууршуулагчийг байрлуулахдаа хананд эсвэл шаланд ямар ч хөдөлгөөнгүйгээр суурилуулах шаардлагатай.
  • Эйр кондиционерийн фильтерийг цэвэрлээгүйгээс болж дотор төхөөрөмжөөс эвгүй үнэр үнэртэж, илүүдэл усны банк нь бөглөрч ус гоожих аюултай. Мөн хүйтний бүтээмж муудах зэрэг өндөр эрсдэл гэмтэл дагуулна.
  • Гадна байрлах сэнс: Гадны нөлөөнд автахгүй буюу өндөрт, далд газар, эсвэл хамгаалалтын тортой байх шаардлагатай.
  • Орчны бохирдлоос хамаарч гадна конденсатор буюу аржетар бохирдон уг төхөөрөмжний ажиллагаанд доголдол орох эрсдэлтэй. Иймээс жилдээ 1-2 удаа мэргэжлийн байгууллагаар угаалга үйлчилгээ хийлгэж байх шаардлагатай.
  • Эйр Кондиционер гадны нөлөөллөөс болж гэмтэх,  ажиллаж байгаад алдаа заах  /аlarm өгөх/, огт ажиллахгүй болсон тохиолдолд  угсарсан байгууллага мэргэжлийн хүн дуудаж үзүүлэх шаардлагатай.