card

Химийн бодис

Хөргөх шингэн /фреон/

Бүх төрлийн ахуйн зориулалттай хөргөгч, хөлдөөгч, үйлдвэрийн зориулалтын хөргүүр нь "фреон" гэх хөргөлтийн шингэн агуулсан байдаг. Эдгээр шингэн нь ФТОРХЛОРТ НҮҮРСТӨРӨГЧ гэх бүлэг химийн нэгдэл бөгөөд, химийн нэршлээр нь тэмдэглэхээс гадна найрлаганд нь орсон нэгдлийн эхний том үсгээр /HCFC гэх мэт/, эсвэл  R -дугаар гэсэн байдлаар товчлон тэмдэглэнэ. 

Үзүүлэлт

Марк

Жин

R 22

13,6 кг

6,8 кг

 

R 407C

11,3 кг

800 гр

 

R 404A

10,9 кг

9,5 кг

800 гр

R 1234yf

300 гр

R 410A

11,3 кг

800 гр

R 600A

120 гр

R 134A

13,6 кг

6,8 кг

1,0 кг

340 гр

R 32

700 гр

10 кг

R 290

400 гр

5 кг

R 507A

10 кг

Бүтээгдэхүүний зураг

Үнийн санал авах