card

Мотор

Хөргөгч, хөлдөөгчний мотор

Ахуйн зориулалтын төрөл бүрийн хүчин чадалтай хөргөгч, хөлдөөгчинд ашиглагдах зориулалттай моторууд.

 

Үзүүлэлт

Марк /Брэнд/

Хөргөх чадал /W/

Цахилгаан чадал /W/

Гүйдэл /A/

Хүчдэл /V/Hz/

Хөргөх бодис

QD25H

/Wansheng/

65/78

62/72

0.5/0.48

220-240V

50-60Hz

R134A

QD43H

/Wansheng/

110/130

100/108

0.75/0.71

220-240V

50-60Hz

R134A

QD52H

/Wansheng/

130/145

118/121

0.93

220-240V

50-60Hz

R134A

QD65H

/Wansheng/

168/185

153/154

1.15/1.05

220-240V

50-60Hz

R134A

QD65YB

/Wansheng/

110

92

1.40

220-240V

50-60Hz

R600A

QD75H

/Wansheng/

180/200

163/166

1.2/1.1

220-240V

50-60Hz

R134A

QD75Y

/Wansheng/

135

104

1.30

220-240V

50-60Hz

R600A

QD91H

/Wansheng/

208/235

173/181

1.4/1.3

220-240V

50-60Hz

R134A

WX91YB

/Wansheng/

180

116

1.48

220-240V

50-60Hz

R600A

QD110H

/Wansheng/

310/345

258/266

2.0/1.9

220-240V

50-60Hz

R134A

QD110Y

/Wansheng/

183

146

1.40

220-240V

50-60Hz

R600A

AK358H

/Wansheng/

358

299

2.28

220-240V

50-60Hz

R134A

AK388H

/Wansheng/

388

322

2.18

220-240V

50-60Hz

R134A

AK418H

/Wansheng/

418

347

2.29

220-240V

50-60Hz

R134A

WQ128YB

/Wansheng/

230

159

1.45

220-240V

50-60Hz

R600A

QD238D

/Wansheng/

922

750

4.2

220-240V

50-60Hz

R22A

QM268D

/Wansheng/

1236

918

5.0

220-240V

50-60Hz

R22A

QM308D

/Wansheng/

1508

1108

5.5

220-240V

50-60Hz

R22A

QDZH65G

/Sikelan/

2000/3500

120/210

 

12V/24V

DC

R134A

Техникийн үзүүлэлт татаж авах

Бүтээгдэхүүний зураг

Үнийн санал авах

Үзүүлэлт

Марк /Брэнд/

Хөргөх чадал /W/

Цахилгаан чадал /W/

Гүйдэл /A/

Хүчдэл /V/Hz/

Хөргөх бодис

QD25H

/Wansheng/

65/78

62/72

0.5/0.48

220-240V

50-60Hz

R134A

QD43H

/Wansheng/

110/130

100/108

0.75/0.71

220-240V

50-60Hz

R134A

QD52H

/Wansheng/

130/145

118/121

0.93

220-240V

50-60Hz

R134A

QD65H

/Wansheng/

168/185

153/154

1.15/1.05

220-240V

50-60Hz

R134A

QD65YB

/Wansheng/

110

92

1.40

220-240V

50-60Hz

R600A

QD75H

/Wansheng/

180/200

163/166

1.2/1.1

220-240V

50-60Hz

R134A

QD75Y

/Wansheng/

135

104

1.30

220-240V

50-60Hz

R600A

QD91H

/Wansheng/

208/235

173/181

1.4/1.3

220-240V

50-60Hz

R134A

WX91YB

/Wansheng/

180

116

1.48

220-240V

50-60Hz

R600A

QD110H

/Wansheng/

310/345

258/266

2.0/1.9

220-240V

50-60Hz

R134A

QD110Y

/Wansheng/

183

146

1.40

220-240V

50-60Hz

R600A

AK358H

/Wansheng/

358

299

2.28

220-240V

50-60Hz

R134A

AK388H

/Wansheng/

388

322

2.18

220-240V

50-60Hz

R134A

AK418H

/Wansheng/

418

347

2.29

220-240V

50-60Hz

R134A

WQ128YB

/Wansheng/

230

159

1.45

220-240V

50-60Hz

R600A

QD238D

/Wansheng/

922

750

4.2

220-240V

50-60Hz

R22A

QM268D

/Wansheng/

1236

918

5.0

220-240V

50-60Hz

R22A

QM308D

/Wansheng/

1508

1108

5.5

220-240V

50-60Hz

R22A

QDZH65G

/Sikelan/

2000/3500

120/210

 

12V/24V

DC

R134A

Техникийн үзүүлэлт татаж авах

Үзүүлэлт

Марк /Брэнд/

Хөргөх чадал /W/

Цахилгаан чадал /W/

Гүйдэл /A/

Хүчдэл /V/Hz/

Хөргөх бодис

QD25H

/Wansheng/

65/78

62/72

0.5/0.48

220-240V

50-60Hz

R134A

QD43H

/Wansheng/

110/130

100/108

0.75/0.71

220-240V

50-60Hz

R134A

QD52H

/Wansheng/

130/145

118/121

0.93

220-240V

50-60Hz

R134A

QD65H

/Wansheng/

168/185

153/154

1.15/1.05

220-240V

50-60Hz

R134A

QD65YB

/Wansheng/

110

92

1.40

220-240V

50-60Hz

R600A

QD75H

/Wansheng/

180/200

163/166

1.2/1.1

220-240V

50-60Hz

R134A

QD75Y

/Wansheng/

135

104

1.30

220-240V

50-60Hz

R600A

QD91H

/Wansheng/

208/235

173/181

1.4/1.3

220-240V

50-60Hz

R134A

WX91YB

/Wansheng/

180

116

1.48

220-240V

50-60Hz

R600A

QD110H

/Wansheng/

310/345

258/266

2.0/1.9

220-240V

50-60Hz

R134A

QD110Y

/Wansheng/

183

146

1.40

220-240V

50-60Hz

R600A

AK358H

/Wansheng/

358

299

2.28

220-240V

50-60Hz

R134A

AK388H

/Wansheng/

388

322

2.18

220-240V

50-60Hz

R134A

AK418H

/Wansheng/

418

347

2.29

220-240V

50-60Hz

R134A

WQ128YB

/Wansheng/

230

159

1.45

220-240V

50-60Hz

R600A

QD238D

/Wansheng/

922

750

4.2

220-240V

50-60Hz

R22A

QM268D

/Wansheng/

1236

918

5.0

220-240V

50-60Hz

R22A

QM308D

/Wansheng/

1508

1108

5.5

220-240V

50-60Hz

R22A

QDZH65G

/Sikelan/

2000/3500

120/210

 

12V/24V

DC

R134A

Техникийн үзүүлэлт татаж авах