card

Зэс материал

Зэс труба /Шулуун, дамартай/

Хөргөлт болон эйр кондиционерийн тоног төхөөрөмжинд хэрэглэгдэх зориулалттай шулуун /хатуу/ болон дамартай /уян/ зэс трубанууд.

Үзүүлэлт

ЗЭС ТРУБА ШУЛУУН /хатуу/

Диаметр хэмжээ

Хананы зузаан

Ø 6, 8

0,8 mm

Ø 10, 12, 16

1,0 mm

Ø 19, 22, 25, 28, 32, 35, 38, 42, 45

1,2 mm

 

ЗЭС ТРУБА ДАМАРТАЙ /уян/

Диаметр хэмжээ

Хананы зузаан

Капляр

Хананы зузаан

Ø 6

0,89 mm

1

0,558 mm

Ø 8

2

0,606 mm

Ø 10

3

 

Ø 12

4

 

Ø 16

5

0,698 mm

Ø 19

 

 

Бүтээгдэхүүний зураг

Үнийн санал авах